کلیدواژه‌ها = سعدی شیرازی
تعداد مقالات: 9
3. شب پره و شب پره چشم

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 3-16

جویا جهانبخش


8. امیدوار، یک بَحثِ لُغَوی به بهانۀ بیْتی از سَعدی

دوره 27، شماره 160، پاییز 1395، صفحه 13-16

جویا جهانبخش


9. باغِ تَفَرُّجَست و بَس! دربارۀ سَعدی کیارُستَمی

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 29-36

جویا جهانبخش