باغِ تَفَرُّجَست و بَس! دربارۀ سَعدی کیارُستَمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «سعدی از دست خویشتن فریاد » عباس کیارستمی، یکی از مجموعه منتخباتی است که این سینماگر از دیوان های شعر فارسی ارائه کرده و گزیده ای از غزل های سعدی شیرازی است. نگارنده در نوشتار حاضر با نگاهی به این اثر، آن را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها