کلیدواژه‌ها = فقـه سیاسـی شـیعه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر

دوره 29، شماره 169، بهار 1397، صفحه 111-126

صادق حقیقت؛ محمد خورشیدی