نویسنده = شهاب رویانیان
تعداد مقالات: 3
1. نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 106-150

شهاب رویانیان


2. نقد ترجمهٔ قرآن موسوی گرمارودی

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 68-84

شهاب رویانیان


3. نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی

دوره 28، 167-168، زمستان 1396، صفحه 125-151

شهاب رویانیان