نویسنده = مرتضی کریمی نیا
تعداد مقالات: 9
4. نسخه شناسی مصاحف قرآنی 2

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 107-120

مرتضی کریمی نیا


6. ابن عباس در تفاسیر دوره عباسیان

دوره 20، شماره 118، پاییز 1388، صفحه 17-27

هربرت برگ؛ مرتضی کریمی نیا


8. فهرست موضوعی سال دوازدهم

دوره 12، 71-72، زمستان 1380، صفحه 190-192

مرتضی کریمی نیا


9. ملاحظاتی بر کتاب «مطالعات قرآنی»

دوره 11، شماره 65، زمستان 1379، صفحه 46-53

ویلیام گراهام؛ مرتضی کریمی نیا