شاه شمشادقدان، خسرو شیرین‌دهنان: ذکر جمیل استاد دکتر غلامعلی کریمی

مطالب عمومی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75200

چکیده

این یادداشت، نوشتاری است در رثای استاد زنده‌یاد دکتر غلامعلی کریمی (1313 ـ 1397) استاد ادبیات عرب دانشگاه اصفهان که مدرک دکتری خود را از دانشگاه سوربن اخذ کرده بود.