نکته، حاشیه، یادداشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75198

چکیده

در این بخش این نوشتارها آورده شده است:
آن «دکان» که در قاموس فیروزآبادی نیست؛ لغزش علامه دهخدا در خوانش عبارتی از قاموس فیروزآبادی/ جویا جهانبخش
«شیخ» صاحب تاج العروس کیست؟: روشنداشت و درست‌گردانی لغزشی در لغت‌نامۀ دهخدا/ جویا جهانبخش
اشارات و تنبیهاتی در باب مطالعات اسلامی/ محمد رستم/ ترجمۀ طه عبداللهی
سرقت ادبی در مقاله «نقش میرزا محمد اخباری در فرازوفرود مکتب اخباری در دوره فتحعلی شاه قاجار»/ کامران محمدحسینی
تحفه خاقانیه در زمانۀ تناقض‌ها/ رحیم پاک‌نژاد