عهد کتاب (1)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75195

چکیده

عهد کتاب بخش جدیدی در مجله آینه پژوهش است که در آن به معرفی کتاب های تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ،  فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. اولویت در معرفی کتاب هایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معتبر دانشگاهی منتشر شده‌اند.
سه کتابی که در این شماره معرفی می‌شوند عبارتند از:
بابیل به زبان عربی مدرن
یهودیت و اسلام: مرزها و ارتباط و تعامل
تخیل جهان باستان در جوامع اسلامی