افزوده‌هایی چند بر واژه‌های دخیل در قرآن نوشته‌ی آرتور جِفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75190

چکیده

نوشتار پیشِ رو، ترجمه‌ای است از مقاله‌ی پروفسور دیوید سمیول مارگُلیوث (1858-1940)، که در آن یازده واژه به فهرست گسترده‌ای که پیشتر آرتور جِفری (1892-1959) برای واژه‌های دخیل در قرآن تنظیم نموده‌بود، افزوده شده‌است. این واژه‌ها را می‌توان در سه دسته‌ی عبری/آرامی، سریانی، و حبشی جای داد. به‌علاوه، نویسنده کوشیده‌است با حفظ سبک تحلیل و نگارش جِفری، شاهکار او را تکمیل نماید. پیمایش‌های مترجمان فارسی نشان می‌دهد پژوهشگران فارسی‌زبان تا کنون به این نوشتار توجّهی نداشته‌اند. هم‌چنین، ایشان کوشیده‌اند با افزودن یادداشت‌هایی توضیحی، این نوشتار ارزش‌مند را به‌صورتی مناسب‌تر در اختیار خوانندگان قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها