دربارۀ زبان مانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75188

چکیده

اینکه زبان اصلی نوشته ­های مانی زبانِ ارمانی (آرامی) بوده امروز در نزد محققان امری مسلّم است، ولی این را محققان به مرور دریافته اند. نقطۀ عطف در تاریخ مطالعات مانوی در این موضوع دو مقاله­ ای است که ترجمۀ آنها در این گفتار آمده است. زبان مانی گویشی از گویش­ های زبان ارمانی بوده و مانویان نوشته­ های او را از این گویش به زبان ­های دیگر ترجمه کرده بوده ­اند. ولی آن گویش گویش شهر رُها (Edessa) نبوده است.

کلیدواژه‌ها