درنگی در ترجمۀ کتاب من و مولانا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75001

چکیده

کتاب من و مولانا، از آثار شاخص ویلیام چیتیک، دربردارنده روایتی است از زندگانی شمس تبریزی. چیتیک با برگزیدن تکه‌هایی از مقالات شمس و بازچینش آن، کوشیده برای این شخصیتِ پیدا و پنهان، زندگی‌نامه‌ای خودنوشت تدارک ببیند. این کتاب سال‌ها پیش به‌همت شهاب‌الدین عباسی به فارسی درآمده و همراه با برخی افزوده‌ها، توسط نشر مروارید انتشار یافته است. تجدید چاپ چندبارهٔ آن نیز نشانه‌ای است از اقبال خوانندگان فارسی‌زبان. در این نوشتار، بعد از گزارش اجمالی محتوا، ترجمهٔ کتاب مورد بررسی قرار گرفته و شماری از خطاهای راه‌یافته به متن فارسی گوشزد شده است. برخی از این خطاها ناشی از حذف‌های نابجا و برخی دیگر سهوالقلم‌های مترجم است. شماری دیگر نیز متأثر از خطاهای موجود در متن انگلیسی، یا تصحیحی از مقالات است که مترجم به آن تکیه داشته است.

کلیدواژه‌ها