چاپ نوشت (۸): گزارش تقویم کتابخانه محمدعلی تربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74990

چکیده

محمدعلی تربیت یکی از شخصیت‌های علمی و سیاسی شناخته شده در دوره قاجار و پهلوی است که خدمات فرهنگی شناخته شده‌ای در حوزه فرهنگ بالاخص ساخت کتابخانه‌هایی مهم و تأثیرگذار داشته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به‌این وجه زندگی او به‌کتابخانه شخصی او و اسنادی از تقویم و فهرستی از نسخه‌های خطی موجود در این کتابخانه و عاقبت آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها