یادداشت‌های شاهنامه 5 (به یاد دکتر شهرام آزادیان (1352-1402))

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74974

چکیده

موضوع این شماره از «یادداشت­های شاهنامه» دو لغت دیناور و خویشکار است. شارحان شاهنامه، تا آن جا که نویسندۀ حاضر می­داند، دربارۀ معنی و ضبط این دو کلمه سخن دقیق نگفته­اند و اگر بعضی سخن درستی گفته باشند، رأی ایشان در سخنان نادرست دیگران گم شده است. دیناور گونه­ای از کلمۀ دینور است و خویشکار همان کلمۀ آشنای کتاب­ها و رساله­های پهلوی به معنای «وظیفه­شناس» و «درستکار» است و به خلاف سخن بعضی نسبتی با خیش، ابزار کشاورزی معروف، البتّه ندارد. سعی شده است این دو نکته به شواهدی از نوشته­های فارسی و پهلوی مستند و مستدل شود.
 

کلیدواژه‌ها