چاپ نوشت (۷): تک‌برگ‌های چاپی در اینکونابولای ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74967

چکیده

یکی از منابع چاپی که در طول تاریخ باوجود تأثیرات عمیق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تک‌برگ‌های چاپی است. مؤلف در این مقاله ضمن معرفی این نوع از منابع چاپی به‌چرایی این بی‌مهری‌ها و نتایج و عواقب بد آن و همچنین دسته‌بندی و تفکیک آن از منظر تکنیک چاپ پرداخته و نخستین تک‌برگ‌های چاپی شناسایی شده در گاهواره چاپ (اینکونابولای) ایران را معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها