اسلام شناسی: در جستجوی کبریت احمر و عَنقاء مُغْرب (یافته‌هایی از کتاب المعتبر من بحار الأنوار)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74278

چکیده

مرحوم آیة اللّه محمد آصف محسنى در کتاب مشرعة بحار الأنوار به بررسى سندى روایات بحار الأنوار براساس مبانى رجالى خود پرداخته‌اند و احادیث معتبر مطرح در این کتاب از نظر خویش را مشخص کرده‌اند. این روایات معتبر توسط آقای شیخ عمار الفهداوی تحت اشراف آقای حیدر حُبّ الله در کتاب المعتبر من بحار الأنوار جمع‏آورى شده است. در مقالۀ حاضر برخی از روایات شایان‌توجّه و درخور تأمّل مندرج در کتاب المعتبر مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد و پاره‌ای از نکات و ملاحظات در باب آنها بیان می‌شود. نکات یادشده، دشواری اسلام‌شناسی و فهم دین و نیز لزوم احتیاط در دین‌شناسی را یادآور می‌شود.

کلیدواژه‌ها