نسخه خوانی (33)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74276

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
یادداشتی از میرزا جلال‌الدین طهرانی روی یک نسخه
سندی درباره تقبیح فرستادن فرزندان برای تحصیل در استانبول
برخی تواریخ حاکمان گیلان میان 1264 تا 1290
وفات چند نفر از علمای خاندان دشتکی
تاریخ ظهور و طلوع نیر اعظم شاهنشاهی بر اوج سماء دولت پادشاهی
سفرنامه چند خطی به عتبات
تاریخ درگذشت شیخ مرتضی انصاری
هجوم ملخ‌ها در سال 1254 ق در کربلا و 1267ق در شیراز از زبان یک شاهد عینی
«عدالت ظاهریه فرنگی‌ها» از علایم ظهور
کتابی به خط احسایی در خانه سیدکاظم رشتی
تاریخ درگذشت محمدشاه قاجار
یادداشتی از ابوالقاسم طغری یغمایی
استکتاب برای رفع غم و غصه از سال 1264ق
نامه احمد بن حنبل در دفاع از مردم اردبیل علیه بابک خرمدین
 

کلیدواژه‌ها