نقدنگاشت ترجمه‌های قرآنی (12): نقد و بررسی ترجمۀ جناب آقای زمانی (بخش سوم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74275

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن جناب آقای کریم زمانی را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 88  تا پایان سوره انعام، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.

کلیدواژه‌ها