چاپ نوشت (۶) منظومه میرزا زین‌العابدین شیرازی، سفرنامه‌و گزارشی از کتابت و چاپ قرآن سی‌ورقی در دوره قاجار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74268

چکیده

مقاله حاضر معرفی و بازنشر منظومه‌ای به قلم میرزا زین‌العابدین بن محمدرضا شیرازی منشی دوم سفارت انگلستان و از خوشنویسان عصر قاجار است. او در این منظومه به شرح زندگی خود و ماجرای کتابت قرآن سی‌ورقی و چاپ و انتشار آن در استانبول و سفری که به وین داشته می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها