سرگذشت طوماری زیارتی از دوره شاه سلیمان صفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74023

چکیده

مبنای این مقاله، گزارش و توضیح و تصحیح متن
طوماری است که میان سالهای 1095 تا 1099 ق فراهم آمده است.
بر اساس این طومار، درویش طاهر، صوفی وابسته به توحیدخانه
صفوی، به زیارت حرمین شریفین، عتبات، حرم امام رضا، بقعه
شیخ صفی و نیز قبر بابا طاهر عریان رفته و پس از بازگشت از
مشایخ توحید خانه درخواست کرده است تا گواهی نامه زیارت
برای او بنویسند. برخی به نثر و برخی به نظم، سفر زیارتی او را
گواهی کرده اند. این طومار یک سند ارزشمند در باره ادبیات دینی 
زیارتی صوفیان شیعه مذهب در اواخر دوره صفوی است.

کلیدواژه‌ها