نقد و معرفی کتاب قرآن در زمینه تاریخ دین و تاریخ جهان: آخرت‌شناسی و آپوکالیپتیک در سور‌ه‌های مکی میانی اثر ذیشان غفار

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/jap.2023.74017

چکیده

 
 کتاب قرآن در زمینه تاریخ دین و تاریخ جهان: آخرت‌شناسی و آپوکالیپتیک در سوره‌های مکی میانی به قلم ذیشان احمد غفار نمونه‌ای عالی از پژوهش تاریخی-انتقادی درباره قرآن است. در این یادداشت ضمن معرفی روش پژوهش این کتاب در زمینه قرآن‌پژوهی اروپایی، خلاصه‌ای از فصل‌های آن و نتایجش ارائه می‌شود. از نظر غفار، قرآن پاسخی دینی و ایدئولوژیک به محیط مسیحی و یهودی معاصر است.
 

کلیدواژه‌ها