صراف، در نقد ترجمه کشاف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74016

چکیده

ترجمه الکشاف، اثر برادر بزرگوارمان جناب مسعود انصاری در چهار جلد، ترجمه‌ای است بسیار شیوا و روان، به‌ویژه که وی سابقه ترجمه قرآن کریم را نیز در کارنامه درخشان خویش دارند. مترجم محترم، نهایت تلاش خویش را به‌کار گرفته که در کارزار ترجمه کتاب گران‌سنگی همچون «کشاف»، کار زار نشود و تا آنجا که میسر است ترجمه‌ای درست و با رعایت امانت ارائه گردد. ساختاری که استاد در جمله‌بندی‌ها خویش به‌کار گرفته‌اند، ساختاری است فارسی و در چارچوب قوانین همین زبان و برخلاف نثر فارسی بسیاری از فضلا و شخصیت‌های مذهبی و روحانی ما که تنها بهره آن از فارسی‌بودن، الف و لام نداشتن واژه‌هاست.
باری نوشتار ایشان با وجود محاسن بسیار، همچون همه محصولات اندیشه بشری، خالی از نقص و عیب نیست و سخت نیازمند به نقد است. در نوشتار پیش‌رو ده اشتباه از این ترجمه به‌تفصیل بررسی شده است و در ضمن، اشاره‌ای کم‌رنگ نیز به اقسام اشتباهات مترجم و علل پیدایش آنها گردیده است.

کلیدواژه‌ها