نقدنگاشت ترجمه‌های قرآنی (10): نقد و بررسی ترجمۀ جناب آقای زمانی (بخش دوم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74013

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن جناب آقای کریم زمانی را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 48  تا 83 سوره انعام، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها