چاپ نوشت (۵): قرآن‌های کم‌ورق خطی و چاپی در عصر قاجار و قرآن سی‌ورقی میرزا زین‌العابدین شیرازی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74005

چکیده

 
 
 
 
 
در مقاله حاضر مؤلف ضمن ارائه مقدمه‌ای مختصر به‌معرفی نسخه‌های خطی قرآن‌هایی کامل و کم‌ورق که در کتابخانه‌های ایران موجود است می‌پردازد و ضمن ارائه دسته‌بندی از این نوع قرآن‌ها به معرفی یکی از متداول‌ترین انواع آن، یعنی قرآن‌های سی‌ورقی پرداخته و ضمن معرفی اولین چاپ‌های این نوع از قرآن‌ها یکی از شاخص‌ترین آنها که به‌قلم میرزا زین‌العابدین شیرازی در ایران کتابت و در استانبول به‌چاپ رسیده را به تفصیل معرفی می‌نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها