از مدینه تا شیراز شرحی در باب خاندان زرندی انصاری و کتاب الإعلام بسیرة النبی(ص) از شمس‌الدین محمد بن یوسف زرندی (693 ـ 747)

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/jap.2023.74004

چکیده

زمانی که ایران توسط اعراب فتح شد، بسیاری از قبایل و طوایف عرب، در شهرها و روستاهای ایران اقامت کردند. فهرستی از آنها را یعقوبی در البلدان آورده است. میان آنان شماری از مردمان انصار از اوس و خزرج هم بودند و گروهی از ایشان در زرند اقامت کردند. شاید چند قرن بعد، فردی با نام یوسف از این جماعت، برای تحصیل به بغداد رفت، از آنجا عازم حرمین شد و در مدینه اقامت دائم گزید؛ نسل او در این شهر بسیار زیاد شد و همه به زرندی شهرت یافتند. فرزند وی شمس‌الدین محمد سال 745 به شیراز آمد و سه‌سال بعد درگذشت. در این فاصله آثاری نوشت که دو مورد در فضایل اهل‌بیت (ع) و یک مورد سیره نبوی و تاریخ خلفا بود. گزارشی که خواهید خواند، دربارۀ تاریخ این خاندان، کتاب سیره شمس‌الدین محمد زرندی و شماری دیگر از آثار اوست. وی در شیراز درگذشت و همان‌جا مدفون شد.
 

کلیدواژه‌ها