فهرست کتابخانه میرزا علی بهزادی (از نوادگان علامه محدث نوری) و سند خرید کتابخانه توسط آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.73999

چکیده

 نوشتار پیش‌رو، به معرفی کتابخانه میرزا علی بهزادی ( از نوادگان علامه محدث نوری)، و سند خرید این کتابخانه توسط آیت‌الله العظمی بروجردی و سیاهه‌ای که به این منظور تهیه شده، پرداخته است. بخش قابل توجهی از منابع این کتابخانه متعلق به کتابخانه شخصی علامه میرزا حسین محدث نوری بوده که نزد بهزادی بوده است. این کتاب‌ها یا ممهور به مهر ایشان، یا کتابت شده به خط وی، یا آثار و تألیفات نوری است. همچنین آثاری به خط شیخ فضل‌الله نوری (داماد علامه محدث) یا ممهور به مهر ایشان در این مجموعه موجود است. کتابخانه بهزادی مشتمل بر 972 جلد کتاب خطی و چاپی بوده که در سال 1375ق. به مبلغ بیست هزار تومان توسط آیت‌الله بروجردی خریداری شده است. سیاهه و سند مذکور در بخش مخطوطات کتابخانه آیت‌الله العظمی بروجردی (به شماره 4384) نگهداری می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها