اِشارات و تَنبیهات (6)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.73995

چکیده

سلسله مقالاتی که زیر عنوان «اِشارات و تَنبیهات» منتشر می‌شود مجالی است برای طرح و تحریر جستارهای گونه‌گونِ انتقادی و کتابگزارانه و تُراث‌پژوهانه که هر یک از آن جستارها نوشتاری است کوتاه و مستقل در باب موضوعی مشخّص و ممتاز. بخش ششم از این مقالات مشتمل است بر سه نوشته در حوزۀ دانش کلام. در یادداشت نخست، شرحی جدید و نفیس بر کشف المرادِ علّامۀ حلّی معرّفی شده است. در مقالۀ دوم، به نکته‌ای در خصوص نحوۀ نگارش و خوانش نام «اِباضیّه» اشارت رفته است، و در نوشتار سوم، ویراستی از متنی کوتاه از نصیرالدّین کاشانی حِلّی در تقریر دو برهان ابتکاری بر اثبات وجود خدا و وحدت واجب‌الوجود ارائه گردیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها