اصفهان در آثار نظامی گنجوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72964

چکیده

 نظامی گنجوی در برخی آثار خویش از اصفهان یاد کرده و به توصیف آن پرداخته است. در این مقاله، ابیات متضمن ذکر اصفهان در آن آثار را از نظر گذرانده و توصیفات نظامی را با منابع دیگر  سنجیده‌ایم. نیز این پرسش را درانداخته ایم که آیا نظامی با شیوه‌ای که به اصفهان پرداخته، مقصودی خاص داشته؛ و اگر چنین است، آن مقصود چه می‌توانسته باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها