چاپ نوشت (۱) نگاهی به چاپ نافرجام نسخه‌برگردان قرآن شماره ۴ آستان قدس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72957

چکیده

چاپ نسخه‌برگردان نفایس نسخ خطی کتابخانه‌ها تقریبا از اوایل دوره پهلوی اول در ایران رایج می‌گردد. در این میان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کتابخانه‌های ایران یعنی کتابخانه آستان قدس رضوی به صورت ویژه‌ای در این راه قدم گذاشته و آثار ارزشمندی را به این شیوه چاپ و منتشر می‌نماید. مقاله حاضر به بررسی این فرایند و همچنین تاریخچه چاپ نسخه‌برگردان یکی از مهمترین قرآن‌های خطی این کتابخانه که به قرآن خطی شماره (۴) معروف است و البته ناکام می‌ماند می‌پردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها