ترجمة امالی سید مرتضی، بررسی و نقد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72543

چکیده

غُرَر الفوائد و دُرَر القلائد معروف به امالی از آثار مهم و مشهور سید مرتضی است که به موضوعات مختلف ادبی، تفسیری، حدیثی، کلامی، نقد شعر و... پرداخته و از زمان نگارش تا به امروز در محافل علمی و آکادمیک مورد بحث و استفاده بوده است. از این کتاب تاکنون ترجمه‌ای فارسی نبود و داشتن ترجمه‌ای فارسی از آن به شدت احساس می‌شد. دکتر حسین صابری اقدام به ترجمة امالی در چهار مجلد کرده که با افزودن یک مجلد هم به عنوان فهارس، مجموعاً پنج مجلد شده است. نوشتة حاضر نقاط قوت و ضعف ترجمه را بیان کرده و نتیجه گرفته که این ترجمه باید یک بار دیگر با دقت و کلمه به کلمه با متن اصلی تطبیق یابد؛ به علاوه، ویرایش مجدد شده، کلمات سخت‌خوان آن نیز حتماً اعراب‌گذاری شود. همچنین در پاورقی‌های کتاب باید تجدید نظر شود و برخی از آنها حذف یا مختصر گردد. نمایة نام‌های کتاب و دو کتاب‌نامة تدوین‌شده نیز به بازنگری و یکدست‌سازی نیاز دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها