فقه مِلل بر اساس کتاب احکام الملل و النحل ابوبکر خلاّل (م 311)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72541

چکیده

فقه ملل، بحثی دو­جانبه و بین­رشته ای در میان دو موضوع «فقه و ملل و نحل­شناسی» است، امری که همیشه مورد توجه بوده و به­ویژه در کتاب­های فقهی به آن پرداخته شده­است. در شکل بسیار ساده، موضوع این بحث، احکامی است که در ارتباط با معتقدین و متدینین به سایر ادیان، یا همان «ملل» از زوایای مختلف در فقه آمده­است. برخی از این نمونه­ها بسیار روشن و شناخته شده­است؛ مانند احکام اهل ذمّه که در ابواب مختلف فقه آمده­است. برای نمونه، حکم ذبیحه اهل کتاب، نجس و پاکی آنان، مالیاتی که به عنوان جزیه باید بپردازند، حکم بناهای دینی متعلق به آنها، مسأله نکاح، ارث، و بسیاری از مسائل دیگر که به نوعی، ذیل رابطه فقه و ملل جای می­گیرند.
 
 

کلیدواژه‌ها