اشعار نویافتۀ نرگسی ابهری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72537

چکیده

 نرگسی ابهری از شاعران قرن نهم و دهم هجری است و نسخه‌های اندکی از دیوانش تا روزگارِ ما باقی مانده و به چاپ رسیده است. او شاعری غزل‌پرداز و عاشقانه‌‌سراست و در رباعی و مثنوی نیز دستی داشته است. دیوان نرگسی ابهری به همت حمیدرضا قلیچ خانی تصحیح و در سال ۱۳۷۶ منتشر شده است. تصحیح دیوان، بر مبنای دو دستنویس اصلی (نسخۀ کتابخانۀ ملک و دانشگاه تهران) و دو دستنویسِ تکمیلی صورت گرفته است. دیوان چاپی، فقط چهار رباعی دارد که هر چهار، سرودۀ خاقانی شروانی است. همچنین، فاقد برخی از غزل‌ها و رباعیات شاعر است. ما در دستنویسی از دیوان نرگسی که در 959 ق کتابت شده و در کتابخانۀ مونیخ نگهداری می‌شود، 94 بیتِ افزوده یافتیم که در مقالۀ حاضر، به نقل آن‌ها می‌پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها