پاره ای از اجتماعیات زمانه در پرسش و پاسخ های فقهی با علامه حلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72171

چکیده

مجموعه «اجوبه المسائل المهنائیه» از جمله مجموعه های فقهی است که دربرگیرنده پرسش های مهنا بن سنان علوی حسینی و پاسخ های علامه حلی به این پرسش هاست. نویسنده در نوشتار حاضر، کنکاشی در نوع پرسش ها و پاسخ ها در مجموعه فقهی مذکور داشته و به اجمال، از پرسش های اجتماعی و مدنی این مجموعه، سخن به میان آورده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها