نگاهی به کتاب دولت و جامعه در دوره عثمانی (با مروری بر عثمانی­پژوهی­ در ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.69698

چکیده

 تاریخ ایران و ترکیه، دو کشور بزرگ همسایه با تاریخی پر فراز و نشیب و با اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی از سده­های دور در هم تنیده شده است. یکی از مقاطع مهم در تاریخ این دو سرزمین، روابط ایران در دورة حکومت صفویان (حک: 880- 1101ش/ 907- 1135ق) و عثمانی­ها (687- 1357ق/ 1288-1938م) است. در سال­های اخیر با توجه به ضرورت توجه و شناخت بهتر و دقیق­تر تاریخ و فرهنگ عثمانی، شاهد پیشرفت­هایی هر چند اندک، اما امیدوارانه در زمینة ترجمه و تألیف بوده­ایم. یکی از آخرین تحقیقات در این زمینه ترجمه و انتشار کتاب دولت و جامعه در دورة عثمانی در سال 1397ش است که به قلم شماری از نویسندگان برجستة ترک در اواخر قرن بیستم میلادی نوشته شده است. بخش نخست این جستار نگاهی است اجمالی به پیشینة عثمانی­پژوهی در ایران و معرفی آثار ترجمه­ای و تألیفی به فارسی که به قلم محققان ایرانی در قالب کتاب در موضوع تاریخ عثمانی نوشته شده است؛ در بخش دوم مقاله نخست بخش­های مختلف کتاب دولت و جامعه در دورة عثمانی، به عنوان آخرین و یکی از مهم­ترین آثار ترجمه­ای از زبان ترکی در موضوع تاریخ و تمدن عثمانی معرفی و سپس ویژگی­ این کتاب و جایگاه آن در میان آثار مشابه بیان خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها