قرآن به‌مثابه سند تاریخی در مقابل متن مقدس تحلیلی از مجموعه «قرآن مورخان»

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/jap.2020.69574

چکیده

قرآن‌پژوهی یکی از موضوعاتی است که اقبال خاورشناسان را به خود جلب کرده است و چند دهه گذشته شاهد تولید مجموعه‌های بسیاری از جمله دایرة‌المعارف‌ها و کتاب‌های تخصصی در این زمینه هستیم. رویکردهای خاورشناسان به قرآن‌پژوهی متفاوت بوده اما تاکنون شاهد مجموعه مدونی که با رویکرد تاریخی در معنای تخصصی خودش نبوده‌ایم. اواخر سال میلادی گذشته، مجموعه «قرآن مورخان» به سرپرستی محمدعلی امیرمعزی و گیوم دی با رویکردی تاریخی منتشر شد و در حال حاضر تنها اثر برجسته قرآن‌پژوهی معاصر به شمار می‌رود که به کل قرآن کریم با رویکرد مذکور پرداخته است. اهمیت این اثر ازآن‌رو است که جمعی از متخصصان میان‌رشته‌ای گرد هم آمدند تا با چنین رویکردی به تحلیل و بررسی زمینه‌های مختلف قرآنی بپردازند. این اثر در سه مجلد منتشر شده و در حال حاضر در محافل مختلف علمی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف مجموعه «قرآن مورخان» پرداخته و موضوعات مطروحه آن را تبیین کرده است.