اشعار حفظی بغدادی شاعر دوزبانه فارسی ـ عربی در دوره شاه عباس اول (996 ـ 1038) و دعوت از شاه صفوی برای فتح عراق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69519

چکیده

در دوره صفوی، صدها شاعر برجسته هستند که افزون بر سرایش غزل، در قالب قصیده یا شکل‌های دیگر و حتی ترجیع بند، به سرایش شعر تاریخی هم پرداخته‌اند. بخشی از آن اشعار مشتمل بر وقایع تاریخی مثل فتح‌نامه‌ها و مانند آن است و بخشی دیگر، اشعاری در ستایش شاهان و دیگران که ضمن آن وقایع تاریخی را به اشارات یا صراحت گفته‌اند. نویسنده در نوشتار پیش رو، مروری بر اشعار حفظی بغدادی از شاعران دوره شاه عباس اول، داشته است. نویسنده در راستای این هدف، نخست برخی توضیحات از جمله توضیحات باستانی راد را درباره حفظی و نسخه دیوان وی، اظهار می‌دارد. در ادامه، شعر حفظی درباره پدرش را بیان و از باورهای او از جمله باور به مهدویت و شعری در این زمینه، سخن به میان می‌آورد. سپس، چند مورد از اشعار حفظی در ستایش شاه عباس اول را که در دیوان او آمده، پیش روی خوانندگان قرار می‌دهد. در نهایت، نوشتار را با بیان شعرهایی از مشرقی شیرازی در ستایش شاه عباس، به پایان می‌رساند.
 
 
 
ا

کلیدواژه‌ها