موسوعۀ معارف اهل بیت (ع) در یک نگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69507

چکیده

 از آنجا که عالمان دینی و فقیهان بیشتر به روایات فقهی و احکام رسیده از رسول خدا (ع) و اهل البیت (ع) توجه داشته و روایات در آن زمینه را به صورت موضوعی نگاشته­اند، اما در خصوص روایات معارفی، کاری کلی انجام شده است؛ لذا بایستگی تبویب و تفصیل روایات معارفی به گونۀ موضوعی احساس شد و در این راستا مجموعه­ای پیرامون روایات کتب اربعه (یعنی: اصیل­ترین کتاب­های حدیثی شیعه) تدوین گردید.
موسوعۀ معارف اهل البیت (ع) در بردارندۀ مجموع روایات معارفی کتب اربعه بوده و بگونۀ موضوعی در حوزۀ مسایل عقیدتی، اخلاقی و فلسفۀ فقه و اخلاق؛ با بیش از چهل هزار عنوان و در مجموعۀ دوازده جلدی تدوین، تنظیم و ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها