علامه سید جعفر مرتضی عاملی مرزبانی حساس و ژرف‌اندیش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.69486

چکیده

 نویسنده در نوشتار پیش رو، با هدف معرفی شخصیت و آثار علمی جعفر مرتضی عاملی، با تقسیم‌بندی آثار ایشان به کتاب‌هایی در تبیین سنت و سیره صحیح معصومان، آثاری در دفاع از شخصیت‌های شیعه، کتبی در رد مسائل تاریخی، تفسیر سوره‌هایی از قرآن و آثاری در مسائل اجتماعی، به ذکر نام کتاب‌های ایشان در هر دسته، اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها