نسخه خوانی 17

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67946

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب هفدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
یادداشت های جالبی روی نسخه از شرح فارسی من لایحضره الفقیه از ملامحمد تقی مجلسی
وقف نامه شاه سلطان حسین برای سیره ابن هشام
متن وقف نامه کتاب سیره ابن هشام
یک سند اقتصادی زراعی جالب از بیش از دویست سال پیش
شاه سلطان حسین، جشن نیمه شعبان را رسمی کرد
واقعه تازه که در حضرت عبدالعظیم، شب چهارشنبه دویم ربیع الاول سنه 1327 روی داده
میرزا موسی سیاح اصفهانی، پزشکی مدرن اما منتقد فرنگ از دوره مشروطه

کلیدواژه‌ها