حاج شیخ غلامرضا یزدی و کتاب مفتاح علوم القرآن او

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.66848

چکیده

نوشتار حاضر متن سخنرانی است که توسط نویسنده در اردیبهشت سال 1397 در بزرگداشت حاج شیخ غلامرضا یزدی در یزد ایراد شده است. وی پس از بیان زندگی نامه مختصر و تألیفات غلامرضا یزدی، با تمرکز بر کتاب مفتاح علوم القرآن او، به محتوای آن اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها