بستان 5 تازه های نشر عربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در پی معرفی چندین کتاب است که در زمینه اجتهاد و اصول فقه و تفاوت وهابیان و حنبلیان به قلم شیوخ اهل تسنن در مصر، شام، فلسطین و اردن نوشته یا چاپ شده است.

کلیدواژه‌ها