نسخه خوانی 6

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب ششمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شر حاند:
- روایت یک خواب شگفت درباره حضور امام باقر ع در کربلا
- جنگ و جدال متشرعه و شیخیه در سال 1315 ق. در همدان
- فاجعه سقوط اصفهان در سال 1135 هجری
- گزارش ملاقات ناصرالدین شاه با علمای منطقه سرابی در اطراف نهاوند در سال 1309 ق
- آشپز شاه عباس، رفتن به حج و هوس نگارش رساله ای در طباخی
- فرمان شاه عباس بر ضد اسراف و پوشیدن لباس حریر و طلاباف
- تحلیلی متفاوت از علت شکست ایران در جنگ های ایران و روسیه
- چند ماده تاریخ باارزش از دوره صفوی
- ادب تعزیه نامه نوشتن
- فرمان تعیین شیخ الاسلام بحرین در دوره صفوی
- کشف سکه های صدر اسام در کاشان زمان شاه عباس، انتقال به اصفهان و خواندن آ نها.

کلیدواژه‌ها