نگریستن در تلألؤ نور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب تلألؤ نور کتابی است که با هدف شناساندن چهره و آثار محدث نوری که در نیمه دوم سده سیزدهم و نیمه نخست سده چهاردهم می زیست، توسط مجید معارف به نگارش درآمده است. نویسنده در نوشتار حاضر تلاش دارد این اثر را معرفی نماید. از این رو، مطالب را با معرفی مختصر بخش های اصلی کتاب آغاز و در ادامه، نکاتی برای تکمیل و روزآمد کردن آن بیان می دارد. در نهایت، برخی خطاهای چاپی راه یافته به متن اثر را متذکر می شود.

کلیدواژه‌ها