گزارش کتاب، فرهنگ، تمدن و بشریت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب فرهنگ، تمدن و بشریت نوشته طارق حجی از جمله کتبی است که توسط یک نویسنده مسلمان عرب با نگاه از درون به بیرون به نگارش درآمده است. در این کتاب نویسنده، هم مشکلات جامعه مصر را مطرح می کند و هم معضلات ناشی از محیط بیرونی و یا جهانی را مطرح می کند و تلاش می کند با استفاده از رویکرد کلان و جامع به مسائل مصر نظر بیفکند. نویسنده در نوشتار حاضر گزارشی از کتاب مذکور را ارائه می نماید. وی در راستای این هدف، با معرفی بخش ها و فصول کتاب، محتوای هر کدام را مورد مداقه قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها