کتابشناسی اعجاز عددی و ریاضی قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مباحثی که در قرن اخیر از سوی بعضی قرآن­پژوهان مطرح شده است، نظریه «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن» است. این نظریه که بیانگر نظم اعجازگونه عددی و ریاضی قرآن است، اولین بار توسط رشاد خلیفه در سال 1972 میلادی (1351ش) مطرح شد. طرح این نظریه مورد توجه و استقبال قرآن پژوهان قرارگرفت؛ به­گونه‌ای که موارد بسیاری بر تحقیقات او افزوده شد، تا جایی که امروز ده­ها کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده است. نویسنده در مقالۀ حاضر ضمن معرفی اجمالی این نظریه، به کتاب­ها، مقالات و پژوهش­هایی که در این مورد از سوی قرآن­پژوهان تألیف شده است، به صورت تفصیلی و اجمالی اشاره می­نماید.

کلیدواژه‌ها