نقدی بر دایرة المعارف شجره آل رسول صلی الله علیه و آله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

دایرة­المعارف شجره آل­ر­سول(ص) به بیان شجرۀ طیبه در انساب سلسله سادات شیخ شبان در ایران و ذریه امامزاده میر بهاء الدین محمد(ص) و امامزاده سیدمیراسحاق زین­الدین(ع) می­ پردازد. نویسنده در مقاله حاضر ابتدا کتاب و بخش­های آن را معرفی می­نماید. سپس با بیان باب­های مختلف کتاب و نقطه قوت کار، مشکلات تنظیم و ارائه مطالب را از سوی نویسنده کتاب، در بوته نقد و بررسی قرار می­دهد. 

کلیدواژه‌ها