کتابخانه نسخ خطی ازبکستان و چند نسخه‏ ی نادر قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کتابخانه نسخ خطی انستیتو شرق شناسی ابوریحان بیرونی در کشور ازبکستان یکی از معدود مراکز حفظ آثار و نسخ خطی محسوب می­شود. نویسنده در مقاله حاضر سعی در معرفی برخی آثار محفوظ در کتابخانه مذکور بالاخص نسخه های قرآنی موجود در آن دارد.

کلیدواژه‌ها