موسوعة الامامة فی نصوص أهل السنة: کتابی بزرگ و مستند به روایت اهل سنت در امامت دوازده امام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه کتابی حاوی روایات مربوط به اصل امامت و جانشینی پیامبر اسلام (ص) و نیز ویژگی های دوازده امام معصوم (ع) در منابع گوناگون اهل سنت و جماعت است. نویسنده در مقاله خویش پس از بیان مقدماتی پیرامون مفهوم امامت و مصادیق آن، با واکاوی دقیق زوایای کتاب ،سعی در معرفی و بیان ویژگی های کلی این موسوعه از حیث شکلی (ساختاری) و محتوایی و نیز اهمیت و امتیاز آن دارد.

کلیدواژه‌ها