تأملی در مقالۀ «بررسی و نقد ترجمۀ قرآن کریم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی کوشا»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75322

چکیده

در پى انتشار ترجمۀ قرآن استاد محمّدعلی کوشا، جناب آقاى علی زاهدپور به معرفى و نقد این اثر قرآنی پرداخته‌اند که مقاله مبسوط ایشان در شمارۀ 199 مجلۀ وزین «آینۀ پژوهش» به چاپ رسید. این نوشتار به قلم نادعلی عاشوری تلوکی پاسخی است بر نقد جناب آقای زاهد بر ترجمه محمدعلی کوشا.

کلیدواژه‌ها