عهد کتاب (2)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75317

چکیده

عهد کتاب بخش جدیدی در مجله آینه پژوهش است که در آن به معرفی کتاب های تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ،  فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. اولویت در معرفی کتاب هایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معتبر دانشگاهی منتشر شده‌اند.
سه کتابی که در این شماره معرفی می‌شوند عبارتند از:
 
دنیای جاده باستانی ابریشم
بغداد و اصفهان
زمین و تجارت در اسلام نخستین: اقتصاد خاورمیانه اسلامی در قرون 750 تا 1050 میلادی