مثل‌های مشترک فارسی و سوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75315

چکیده

با تحقیق در امثال معاصر کشورهای عربی، متوجه شباهت‌های فراوانی میان آن‌ها و امثال فارسی می‌شویم. گاهی میزان همانندیِ مثل‌های برخی از این کشورها با امثال فارسی، بیشتر از دیگر کشورهاست؛ ‌به‌گونه‌ای که می‌توان رساله‌ای در این باره نگاشت. یکی از این کشورها، سوریه است که با تحقیق در امثال آن، به مثل‌های مشترک بسیاری با فارسی برخورد می‌کنیم. در این مقاله به واکاوی شماری از این امثال همسان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها